Regulamin Multisport

Regulamin korzystania z kart w ramach programu Multisport w Starym Hangarze

 1. Karta upoważnia uczestnika Programu w okresie jej ważności do korzystania z obiektu Partnera ( Stary Hangar).
 1. Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniania osobą trzecim.
 2. Karta musi być czytelnie podpisana przez jej użytkownika.
 3. W celu skorzystania z usług dostępnych w obiekcie, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego uprzedniego okazywania Karty oraz dokumentu tożsamości.
 1. Pracownik Partnera (Starego Hangaru) jest upoważniony do weryfikacji Karty z dokumentem tożsamości.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad działania/regulaminu obiektu Partnera, w tym w szczególności do korzystania z obiektu w godzinach jego otwarcia.
 1. Podczas pierwszej wizyty w klubie Użytkownik zobowiązany jest wypełnienia Kwestionariusza Pierwszego Wejścia oraz zapoznania się z Regulaminem obiektu.
 1. W trosce o zadowolenie Użytkowników, sugeruje się uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc (np. zajęcia grupowe, korty do squasha).
 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z jednego, dowolnie wybranego pakietu usług raz podczas jednej wizyty w obiekcie.
 1. Dostępne pakiety usług:
Pakiet I:

zajęcia fitness – jedne zajęcia lub joga – jedne zajęcia lub indoor cycling –

jedne zajęcia lub siłownia – 90 minut (wejście obejmuje ćwiczenia na maszynach

MILON,  wymagany jest zakup specjalnej karty w kwocie 50 PLN, wejście

obejmuje strefę cross treningu).

Pakiet II:

sauna lub grota solna – 60 minut

Pakiet III:

squash – 60 minut

Pakiet IV:

tenis stołowy – 60 minut.

 1. W przypadku squash i tenisa stołowego, karta współfinansuję wynajem kortu oraz tenis stołowy, dopłacając po 15 PLN/ za każdego użytkownika należącego do  programu Multisport.
 1. Czas korzystania z usługi jest równy jednej jednostce czasowej obowiązującej w obiekcie.
 1. Maksymalna ilość Użytkowników korzystających z tego samego kortu lub stołu w tym samym czasie wynosi dwóch Użytkowników.
 1. Niedopuszczalne jest rejestrowane dwóch Wizyt jednego Użytkownika na jednym korcie/stole w tym samym czasie.
 1. Karta nie pokrywa kosztów związanych z wypożyczeniem sprzętu.
 2. W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu oraz korzystania z dodatkowych usług, Użytkownik karty MultiSport zobowiązany jest uregulować należność indywidualnie na recepcji obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *