REGULAMIN SQUASHA

1. Klub STARY HANGAR jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 22:00

sobota w godzinach od 8:00 do 20:00

niedziela w godzinach od 9:00 do 21:00.

Wszelkie zmiany godzin otwarcia będą podawane do wiadomości na stronie internetowej www.staryhangar.pl , facebooku oraz recepcji kluby.

2. Korzystanie z klubu STARY HANGAR jest możliwe tylko i wyłącznie po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu zapoznała się z regulaminem i zobowiązała się do jego przestrzegania.

3. Opłatę za kort należy uiścić z góry w recepcji klubu przed wejściem na kort. Wysokość opłat podaje szczegółowy cennik, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany cennika będą podawane godzin otwarcia będą podawane do wiadomości na stronie internetowej www.staryhangar.pl oraz recepcji kluby.

4. Na terenie klubu zabrania się:

powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób,

palenia tytoniu,

wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, sterydów i narkotyków,

wchodzenia do pomieszczeń służbowych i socjalnych,

handlu i akwizycji,

wprowadzania zwierząt.

5. Osoba wynajmująca kort osobiście odpowiada za zachowanie współpartnerów, dbałość o powierzone wyposażenie, sposób korzystania z szatni, łazienek zgodnie z ich przeznaczeniem i ogólnymi zasadami kultury i dobrego wychowania.

6. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowej rakiety.

7. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.

8. Na korcie mogą przebywać tylko osoby grające (max 4), w czystym obuwiu na jasnej, kauczukowej podeszwie, które nie pozostawia śladów na podłodze.

9. Z oferty klubu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

10. Osobą grającym na korcie zaleca się używanie okularów ochronnych.

11. Klubu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie klubu, a także za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatniach.

12. Rezerwacji kortu można dokonywać osobiście w recepcji Klubu lub telefonicznie, podając: imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.

13. Rezerwacji można dokonywać maksymalnie na 1 miesiąc do przodu.

14. W przypadku chęci dokonania stałej rezerwacji osoba korzystająca z korty powinna mieć opłacony karnet w terminie rezerwacji lub dokonać opłaty za zarezerwowane korty według cennika.

15. W przypadku treningów squasha z trenerem, rezerwacji dokonuje trener lub gracz na nazwisko osoby uczącej się grać.

16. W przypadku rezygnacji z rezerwacji kortu obowiązuje osobiste lub telefoniczne powiadomienie recepcji Klubu, które musi nastąpić najpóźniej 24 godziny przed terminem rezerwacji kortu. W innym przypadku osoba rezerwująca kort ponosi pełną opłatę za wynajem tego kortu.

17. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min i dodatkowo w pakiecie jest możliwość skorzystania z 30 min sauny, liczone od pełnej godziny zegarowej lub połowy godziny. Przedłużenie kortu o 5 min nalicza opłatę o kolejne pół godziny wynajęcia kortu.

17. Informacja o wolnych godzinach na poszczególnych kortach w danym dniu będą umieszczane na facebooku.

18. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, wyjątek stanowią karnety firmowe;

19. Imprezy turniejowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy dotyczący turnieju.

20. Klub STARY HANGAR ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika dotyczącego squasha.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *