Squash

Squash – sport ludzi nowoczesnych i dynamicznych jak czasy, w których żyją.


Jeśli rozumiesz czym jest zdrowe zmęczenie – squash jest dyscypliną dla Ciebie! Jeśli w squasha nie grałeś, potrzebujesz kilka miesięcy, by stać się naprawdę dobry!

Ta dyscyplina ma już ponad 200 lat! Narodziła się w angielskich więzieniach, a jednak w ostatnim czasie podbija cały świat. Dlaczego? Fenomen squasha polega na tym, że jak żaden inny sport pozwala na rozładowanie negatywnych emocji i wyżycie się w pozytywnym sensie tego słowa.

Squash nakręci Cię na długo! W krótkim czasie pozwolisz swojemu organizmowi zażyć tak potrzebnego mu wysiłku.

W Polsce wciąż istnieje zaledwie ok. 70 miejsc do gry w squasha! Tworzymy dla Ciebie kolejne. W Starym Hangarze nauczysz się grać i pokochasz ten sport i zdrową rywalizację!

Szybkość. Siła. Adrenalina. To wszystko nazywa się squash!

* Podczas gry na korcie mogą korzystać max 4 osoby.

Zapraszamy również do korzystania z członkostwa Squash&Wellness,które uprawnia do nielimitowanego korzystania z kortów oraz saun!
Szczegóły w klubie!

Zasady gry squash

Mecz zaczyna się od losowania serwu. Serwującego po raz pierwszy losuje się poprzez pokręcenie rakiety na podłodze kortu.
Osoba która wygrała losowanie wybiera z którego pola serwisowego chce rozpocząć. Gracz zmienia pole serwisowe po każdym zdobytym punkcie aż do momentu utraty serwu. Wtedy przeciwnik wybiera stronę z której chce zacząć i sytuacja się powtarza.
Aby serw był prawidłowy muszą zostać spełnione następujące warunki:
serwujący musi mieć przynajmniej jedną nogę w polu serwisowym
piłka musi uderzyć jako pierwszą w ścianę przednią nad linią serwisową a pod liniami autowym (pamiętajcie – czerwone linie traktowane są jako aut!)
piłka wyląduje na ćwiartce kortu przeciwnika
Odbierający serw może stać w dowolnym miejscu pod warunkiem, że swoim ustawieniem nie przeszkadza serwującemu. Dozwolone jest zagranie piłki z powierza (tzw. „volley”) zanim ta odbije się od parkietu.
Podczas gry piłka może uderzyć w dowolną liczbę ścian. Jedyny warunek – musi uderzyć w przednią ścianę zanim upadnie na podłogę.
Punkt można stracić jeżeli:
piłka odbije się 2 razy o podłogę zanim zostanie uderzona
piłka przekroczy dowolną linię autową
poprzez swoje ustawienie na korcie uniemożliwisz odbicie przeciwnikowi już przygotowanemu do uderzenia (tzw. „stroke” o czym przeczytacie dalej)

Liczenie punktów
Mecz squasha trwa do trzech wygranych setów. Każdy set trwa do jedenastu punktów za wyjątkiem sytuacji gdzie obaj zawodnicy zdobyli po dziesięć punktów. W tym wypadku wygrywa ten, który zdobywa 2 punkty przewagi.

Przeszkadzanie na korcie

Jeżeli uważasz, że podczas gry nastąpiło przeszkadzanie zawsze możesz zgłosić tzw. LET`a (i tylko LET`a). Robi się to poprzez podniesienie ręki i słowa „LET please”.

Zazwyczaj jeżeli przeciwnik przeszkadza Ci w dojściu do piłki gra się LET`a (czyli powtarza akcję). Również gdy uważasz, że zagrywając piłkę możesz zrobić krzywdę przeciwnikowi zgłoś LET`a i wstrzymaj uderzenie. Bezpieczeństwo na korcie jest najważniejsze!

Jeżeli przeciwnik przeszkadza w bezpośrednim uderzeniu piłki ma miejsce tzw. „STROKE”. Stroke polega na automatycznym przyznaniu punktu.

Jak zwykle w interpretacji LET`ów i STROK`ów jest wiele obszarów spornych – kontrowersje na tym tle występują bardzo często nawet (a może zwłaszcza?) na profesjonalnych turniejach.

Najważniejszą zasada jest – nie zagrywaj piłki jeżeli możesz zrobić krzywdę drugiej osobie!

 

Regulamin gry w Squasha

1. Klub STARY HANGAR jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 22:00

sobota w godzinach od 8:00 do 20:00

niedziela w godzinach od 9:00 do 21:00.

Wszelkie zmiany godzin otwarcia będą podawane do wiadomości na stronie internetowej www.staryhangar.pl , facebooku oraz recepcji kluby.

2. Korzystanie z klubu STARY HANGAR jest możliwe tylko i wyłącznie po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu zapoznała się z regulaminem i zobowiązała się do jego przestrzegania.

3. Opłatę za kort należy uiścić z góry w recepcji klubu przed wejściem na kort. Wysokość opłat podaje szczegółowy cennik, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany cennika będą podawane godzin otwarcia będą podawane do wiadomości na stronie internetowej www.staryhangar.pl oraz recepcji kluby.

4. Na terenie klubu zabrania się:

  • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób,
  • palenia tytoniu,
  • wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, sterydów i narkotyków,
  • wchodzenia do pomieszczeń służbowych i socjalnych,
  • handlu i akwizycji,
  • wprowadzania zwierząt.

5. Osoba wynajmująca kort osobiście odpowiada za zachowanie współpartnerów, dbałość o powierzone wyposażenie, sposób korzystania z szatni, łazienek zgodnie z ich przeznaczeniem i ogólnymi zasadami kultury i dobrego wychowania.

6. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowej rakiety.

7. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.

8. Na korcie mogą przebywać tylko osoby grające (max 4), w czystym obuwiu na jasnej, kauczukowej podeszwie, które nie pozostawia śladów na podłodze.

9. Z oferty klubu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

10. Osobą grającym na korcie zaleca się używanie okularów ochronnych.

11. Klubu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie klubu, a także za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatniach.

12. Rezerwacji kortu można dokonywać osobiście w recepcji Klubu lub telefonicznie, podając: imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.

13. Rezerwacji można dokonywać maksymalnie na 1 miesiąc do przodu.

14. W przypadku chęci dokonania stałej rezerwacji osoba korzystająca z korty powinna mieć opłacony karnet w terminie rezerwacji lub dokonać opłaty za zarezerwowane korty według cennika.

15. W przypadku treningów squasha z trenerem, rezerwacji dokonuje trener lub gracz na nazwisko osoby uczącej się grać.

16. W przypadku rezygnacji z rezerwacji kortu obowiązuje osobiste lub telefoniczne powiadomienie recepcji Klubu, które musi nastąpić najpóźniej 24 godziny przed terminem rezerwacji kortu. W innym przypadku osoba rezerwująca kort ponosi pełną opłatę za wynajem tego kortu.

17. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min i dodatkowo w pakiecie jest możliwość skorzystania z 30 min sauny, liczone od pełnej godziny zegarowej lub połowy godziny. Przedłużenie kortu o 5 min nalicza opłatę o kolejne pół godziny wynajęcia kortu.

17. Informacja o wolnych godzinach na poszczególnych kortach w danym dniu będą umieszczane na facebooku.

18. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, wyjątek stanowią karnety firmowe;

19. Imprezy turniejowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy dotyczący turnieju.

20. Klub STARY HANGAR ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika dotyczącego squasha.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *