Gym

Oferta dla firm

Toruńska 1, 44-100 Gliwice

recepcja@staryhangar.pl

Aktywni i efektywni w klubie i w pracy

Aktywność fizyczna pracowników przynosi obopólną korzyść: dla nich samych oraz dla ich pracodawców. Właśnie dzięki temu, karnet do klubu fitness jest jedną z najlepszych form pozapłacowego wynagradzania i motywowania pracownika. Pracownicy mają możliwość aktywnego wypoczynku, pracodawca zaś zyskuje zdrową i zadowoloną kadrę.

Oferujemy

Członkostwa firmowe

Karty podarunkowe

Integracje firmowe

Wynajem sali

Dołącz do naszej rodziny

Najważniejszą częścią każdego przedsiębiorstwa są pracownicy to właśnie oni kształtują firmę i mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej, dzięki swemu zaangażowaniu wkładanemu w wykonywanie swoich obowiązków. Zadowoleni pracownicy są wydajniejsi i bardziej lojalni. Służyć temu ma marketing wewnętrzny, który ma za zadanie min. pozyskiwanie pracowników oraz tworzenie właściwych systemów motywacji. Pracowników można motywować za pomocą różnorodnych środków jednym z lepszych sposobów jest system motywacji pozafinansowej obejmuje min. premiowanie pracowników poprzez fundowanie im nieodpłatnie bądź też częściowo odpłatnie karnetów na zajęcia sportowo – rekreacyjne.