Squash

Squash – sport ludzi nowoczesnych i dynamicznych jak czasy, w których żyją

 

Jeśli rozumiesz czym jest zdrowe zmęczenie – squash jest dyscypliną dla Ciebie! Jeśli w squasha nie grałeś, potrzebujesz kilka miesięcy, by stać się naprawdę dobry!Ta dyscyplina ma już ponad 200 lat! Narodziła się w angielskich więzieniach, a jednak w ostatnim czasie podbija cały świat. Dlaczego? Fenomen squasha polega na tym, że jak żaden inny sport pozwala na rozładowanie negatywnych emocji i wyżycie się w pozytywnym sensie tego słowa. 

Squash nakręci Cię na długo! W krótkim czasie pozwolisz swojemu organizmowi zażyć tak potrzebnego mu wysiłku.

W Polsce wciąż istnieje zaledwie ok. 70 miejsc do gry w squasha! Tworzymy dla Ciebie kolejne. W Starym Hangarze nauczysz się grać i pokochasz ten sport i zdrową rywalizację!

Szybkość. Siła. Adrenalina. To wszystko nazywa się squash!

* Podczas gry na korcie mogą korzystać max 4 osoby.

Zapraszamy również do korzystania z członkostwa Squash&Wellness,które uprawnia do nielimitowanego korzystania z kortów oraz saun!
Szczegóły w klubie!

Regulamin gry w squasha

1. Korzystanie z klubu STARY HANGAR jest możliwe tylko i wyłącznie po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu zapoznała się z regulaminem i zobowiązała się do jego przestrzegania.

3. Opłatę za kort należy uiścić z góry w recepcji klubu przed wejściem na kort. Wysokość opłat podaje szczegółowy cennik, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany cennika będą podawane godzin otwarcia będą podawane do wiadomości na stronie internetowej www.staryhangar.pl oraz recepcji kluby.

4. Na terenie klubu zabrania się:

powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób,
palenia tytoniu,
wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, sterydów i narkotyków,
wchodzenia do pomieszczeń służbowych i socjalnych,
handlu i akwizycji,
wprowadzania zwierząt.
5. Osoba wynajmująca kort osobiście odpowiada za zachowanie współpartnerów, dbałość o powierzone wyposażenie, sposób korzystania z szatni, łazienek zgodnie z ich przeznaczeniem i ogólnymi zasadami kultury i dobrego wychowania.

6. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowej rakiety.

7. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.

8. Na korcie mogą przebywać tylko osoby grające (max 4), w czystym obuwiu na jasnej, kauczukowej podeszwie, które nie pozostawia śladów na podłodze.

9. Z oferty klubu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

10. Osobą grającym na korcie zaleca się używanie okularów ochronnych.

11. Klubu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie klubu, a także za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatniach.

12. Rezerwacji kortu można dokonywać osobiście w recepcji Klubu lub telefonicznie, podając: imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.

13. Rezerwacji można dokonywać maksymalnie na 1 miesiąc do przodu.

14. W przypadku chęci dokonania stałej rezerwacji osoba korzystająca z korty powinna mieć opłacony karnet w terminie rezerwacji lub dokonać opłaty za zarezerwowane korty według cennika.

15. W przypadku treningów squasha z trenerem, rezerwacji dokonuje trener lub gracz na nazwisko osoby uczącej się grać.

16. W przypadku rezygnacji z rezerwacji kortu obowiązuje osobiste lub telefoniczne powiadomienie recepcji Klubu, które musi nastąpić najpóźniej 24 godziny przed terminem rezerwacji kortu. W innym przypadku osoba rezerwująca kort ponosi pełną opłatę za wynajem tego kortu.

17. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min i dodatkowo w pakiecie jest możliwość skorzystania z 30 min sauny, liczone od pełnej godziny zegarowej lub połowy godziny. Przedłużenie kortu o 5 min nalicza opłatę o kolejne pół godziny wynajęcia kortu.

17. Informacja o wolnych godzinach na poszczególnych kortach w danym dniu będą umieszczane na facebooku.

18. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, wyjątek stanowią karnety firmowe;

19. Imprezy turniejowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy dotyczący turnieju.

20. Klub STARY HANGAR ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika dotyczącego squasha.

 

Wpływa na układ sercowo-naczyniowy

Rewelacyjnie go wzmacnia podobnie jak układ oddechowy, które podczas gry pracują na 100%. Wzmacnia mięśnie i korzystnie wpływa na ukrwienie całego organizmu. Powoduje to lepsze ukrwienie wszystkich narządów i organów. W ten sposób krew lepiej doprowadza tlen i składniki odżywcze do komórki i odbiera produkty przemiany materii.

Zwiększa elastyczność stawów

Gra w squasha wymaga sporej pracy stawów, ścięgien, więzadeł oraz mięśni. Lepsza gibkość zapewnia lepsze i skuteczniejsze poruszanie się po boisku oraz odpowiednie poprawne zagrania piłeczki. Większa elastyczność pozwoli oszczędzić energię podczas gry i zachować ją na późniejszy czas oraz efektywniej poruszać się po korcie.

Poprawia koncentrację

Cały czas podczas gry zawodnik musi obserwować piłeczkę i przeciwnika. Jeśli tylko na chwilę straci piłeczkę z pola widzenia podczas uderzenia lub przygotowania się do niego, nie trafi piłki lub popełni błąd. Taki stan powoduje, że intensywnie pracuje umysł, który nieustannie otrzymuje informacje od narządów zmysłów takich jak wzrok, słuch czy równowaga. Odczytywanie tych danych pozwala na lepsze umiejscowienie się na korcie i skuteczniejsze oddanie uderzenia.

Zarezerwuj kort