Regulamin bezpieczeństwa obowiązujący w Klubie

 1. Wchodząć do Klubu zakrywamy usta i nos.
 2. Przy wejściu do Klubu dezynfekujemy ręce i buty.
 3. Poruszamy sie zgodnie z wyznaczonymi strzałkami.
 4. W szatni zajmujemy szafkę oznaczoną biała kropką.
 5. Po zwolnieniu szafki, dezynfekujemy szafkę.
 6. W strefie pryszniców i umywalek mogą znajdowac się 4 osoby.
 7. Na strefy wchodzimy w butach zmiennych oraz posiadamy włąsny ręcznik.
 8. Zachowujemy bezpieczną odległość minimum 2m, jeśli odległość nie będzie zachowana jest obowiązek noszenia maski.
 9. Ćwiczymy w strefach wyznaczonych czerwono-białymi taśmami.
 10. Dezynfekujemy sprzet po każdym użyciu.
 11. Odkładamy sprzęt po treningu na swoje miejsce.
 12. Nie przesuwamy maszyn, ławeczek.
 13. Na terenie całego obiektu jednocześnie może znajdować się 190 osób.
 14. Pracownik ma prawo zwrócic uwagę w celu poprawy bezpieczeńswta ćwiczących.
 15. Stosujemy sie do wszystkich powyższych zasad.