Otwieramy się!

Jak się już niebawem przekonacie, na każdej ze stref zostały wprowadzone zmiany.
Zwiększyliśmy ilość dostępnych środków do dezynfekcji, wyznaczyliśmy pola do ćwiczeń, oddaliliśmy od siebie urządzenia, przearanżowaliśmy strefę siłową, itd.

Poza tym wprowadziliśmy zasady, które będą obowiązywały na naszym pokładzie do odwołania.
Wszystkie te kroki poczyniliśmy w trosce o Wasze i Nasze bezpieczeństwo.

Zasady ogólne:
?Z oferty klubu mogą korzystać tylko osoby, u których nie występują objawy choroby zakaźnej, nie są objęte kwarantanną oraz nie mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
?Na obiekcie może przebywać ograniczona liczba osób, zależna od powierzchni użytkowej obiektu.
?Zmieniają się godziny otwarcia klubu. W tygodniu od godz. 12.30 do 15.00 została wprowadzona przerwa techniczna, podczas której pomieszczenia oraz urządzenia zostaną podane dezynfekcji.
?Należy zachować dystans społeczny pomiędzy ćwiczącymi.
?Nie ma obowiązku korzystania z maseczek w trakcie treningów, na salach treningowych jeżeli zachowany jest dwumetrowy dystans społeczny. Należy zakrywać usta i nos wchodząc do klubu, podczas przebywania na obiekcie przed i po treningu/zajęciach, w szatni, przy recepcji, na korytarzu.
?Po zakończonym ćwiczeniu, należy zawsze dezynfekować każde urządzenie , z którego się korzystało.
?Na każdej strefie obowiązuje zasada używania własnego ręcznika.
?Z powodu ograniczonej ilości miejsc, obowiązują zapisy na wszystkie zajęcia grupowe.

Korzystanie z szatni/sanitariatów
?Do dyspozycji użytkowników są tylko specjalnie oznaczone szafki.
?Zarówno przed, jak i po skorzystaniu z szafki należy ją zdezynfekować.
?Ograniczona zostaje możliwość korzystania z sanitariatów. Na jednego użytkownika przypadają dwie kabiny/toalety.

Strefa siłowa
?Należy zachować co najmniej 2m odległości od pozostałych użytkowników.
?Tam gdzie są wyznaczone pola do ćwiczeń, w postaci biało- czerwonych stref, należy stosować się do przestrzennych ograniczeń.
?Po zakończonym ćwiczeniu, należy zawsze dezynfekować każde urządzenie , z którego się korzystało.

Strefa Fitness
?Na wszystkie zajęcia grupowe obowiązują zapisy – można zapisać się w klubie bądź telefonicznie.
?Z powodu wprowadzonych obostrzeń, w danym dniu można skorzystać z jednej „godziny” zajęć.
?W celu zmniejszenia ryzyka zwiększonej ilości kontaktów między użytkownikami, zajęcia fitness zostały skrócone.
?Należy zachować co najmniej 2m odległości od pozostałych użytkowników.
?Podczas ćwiczeń nie należy przekraczać obszaru wyznaczonego przez wyklejone na parkiecie linie.
?Zawsze po zakończonym treningu, należy dezynfekować użyty przybór, sprzęt.
?Zaleca się korzystanie z własnych mat.

Ponieważ zostaliśmy zobligowani do wprowadzenia i przestrzegania aktualnych rozporządzeń, dlatego w przypadku rażącego naruszania zasad bezpieczeństwa jesteśmy zobowiązani taką osobę upomnieć i w ostateczności odmówić jej możliwości skorzystania z oferty klubu ze skutkiem natychmiastowym.

Prosimy również o wyrozumiałość ? dla każdego z nas jest to nowa sytuacja, ale razem na pewno damy radę
Do zobaczenia