Większość z nas nie dziwi fakt, że sport to nie tylko narzędzie do usprawniania mięśni, kondycji czy redukcji tkanki tłuszczowej, ale przede wszystkim sposób na utrzymanie dobrostanu całego organizmu. Wystarczy umiarkowana, spontaniczna aktywność fizyczna, żeby poczuć różnice w funkcjonowaniu naszego mózgu i ciała. Ruch reguluje nastrój, logiczne myślenie i szybkość reakcji. Pośrednio wspomaga procesy związane ze zdolnościami poznawczymi, pamięcią i ogólnym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego.

Aktywność fizyczna przeciwdziała występowaniu chorób cywilizacyjnych – udary, nowotwory, otyłość. Jednak w obecnych czasach szczególną wartość ma fakt, iż ruch wykazuje znacznie większy wpływ na kondycję naszej psychiki niż ciała.

Zwięźle ale bardziej naukowo J

BDNF

Zanim po treningu poczujemy się lepiej , a nasze procesy myślowe wejdą na wyższy poziom, musi się wydarzyć parę procesów chemicznych, w których nasze mięśnie i neurony odegrają ważną rolę. BDNF jest kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania mózgu przez całe życie. Odgrywa kluczową rolę w tworzeniu synapsy, odżywiając mózg, jest zaangażowany w tworzenie pamięci, łączenie faktów, plastyczność synaptyczną i komunikację pomiędzy neuronami. Przeprowadzane badania wykazały, że nawet pojedyncza aktywność fizyczna może istotnie zwiększyć stężenie BDNF w mózgu i osoczu człowieka.

IGF-1

Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1 to jedno z tych białek, które odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu synaps, aktywowanych, aby organizm działał prawidłowo. Podczas treningu, jak i po jego zakończeniu, wzrasta poziom IGF-1. Ten fakt ma przełożenie na obserwowaną później poprawę pamięci, lepszą sygnalizację pomiędzy komórkami nerwowymi i większą wydajność pracy mózgu.

VEGF

Stymuluje rozwój prawidłowej sieci układu krwionośnego, odgrywa niezwykle ważną rolę w przebiegu ciąży, usprawnia gojenie się ran i reguluje cykl miesięczny u kobiet. Badania dowodzą, że ćwiczenia fizyczne istotnie zwiększają zarówno ekspresję samego VEGF jak i jego receptorów w mózgu.

NGF

Czynnik wzrostu nerwów (NGF) jest jednym z kluczowych białek zaangażowanych w tworzenie i funkcjonowanie nowych neuronów. Wchodząc w procesy biochemiczne, powoduję zwiększenie przeżywalności komórek i wzmacnia zdolności plastyczne mózgu (uczenie się i łączenie faktów). Wykazano, że NGF wzrasta między innymi po zakończonym wysiłku fizycznym, podobnie jak BDNF. Jednocześnie okazało się, że indukowane aktywnością fizyczną, zwiększenie zawartości tych białek jest ściśle skorelowane z ilością utraconej tkanki tłuszczowej oraz poprawą zdolności poznawczych.

Astrocyty

Ruch ma istotny wpływ na struktury scalające komórkowe środowisko mózgu i tworzące glej. Astrocyty, główne komórki glejowe w mózgu, umożliwiają neuronom prawidłowe funkcjonowanie. Przeprowadzone badania dostarczają coraz to więcej dowodów na to, że komórki glejowe komunikują się między sobą w sposób, który umożliwia gromadzenie się informacji. Astrocyty wpływają także na prawidłowe przekazywanie impulsów nerwowych pomiędzy neuronami oraz biorą udział w kreatywnym myśleniu.

Dowiedziono, że ćwiczenia fizyczne usprawniają działanie komórek glejowych i istotnie wpływają na ich kondycję. Już miesiąc treningu biegowego na bieżni znacząco zwiększa ilość astrocytów i poprawia ich funkcjonowanie.

Przechodząc do podsumowania.

Rosnąca liczba danych naukowych wskazujących, że aktywność fizyczna wspiera tworzenie się nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. Skutkiem czego jest szybsze myślenie i zapamiętywanie.

Wykazano również, że starsze osoby, które są aktywne fizycznie, znacznie później doświadczają problemów z funkcjami poznawczymi.

Rodzi się pytanie jaka forma treningu będzie najkorzystniejsza?

Otóż wydaję się, że najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie treningu siłowego z aerobowym. I tak niewątpliwie jest. Z drugiej strony musimy zamartwić osoby z syndromem dwóch lewych nóg, ponieważ udowodniono, iż TANIEC w porównaniu z konwencjonalną aktywnością fizyczną znacznie bardziej zwiększa objętość kilku obszarów mózgu.

Jednak jakąkolwiek formę aktywności wybierzesz, możesz być pewna/pewny ćwiczenia fizyczne mają zbawienny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego.

W oparciu o Body Challenge nr26